Ernst Tursøs hjemmeside om lokalhistorie

                        Velkommen!

 

Her er tre eksempler på mine foredrag:

Rundvisning: Fredensborg Slotshave (Foto: Leif David Nielsen, 2012)
Fredensborg Slots historie som kongernes ”lysthus” præsenteres i korte træk. Ad Udrideralleen kommer vi ind i slotshaven og forbi Sadelhuset, hvor Holger Drachmann har leget som dreng. Jo-han Cornelius Kriegers første parterrehave og jagtalleerne omtales. N. H. Jardins barokhaveanlæg og Johannes Wiedewelts monumenter præsenteres og beskrives.
Turen går videre ad Eremitagealleen til den nye Kongeallé og Nordmandsdalen med Johann Gottfried Grunds sandstensfigurer, genindviet 2002. Derfra fortsættes til Eremitagepavillonerne og Kongebroen. Vi får et kig på Frederik IX’s mindesten ved Søalleen og Skipperhuset med traktørstedet og bådfarten ved Esrom sø. Og så går turen tilbage ad Skipperalleen, hvor rundvandringen slutter ved Turistinformationen.
Foredrag: Fredensborg Slot - historie, mennesker og begivenheder (Maleri af Fredensborg Slot 1728)
Slottet blev indviet 1722 af kong Frederik IV og er i dag regentparrets foretrukne opholdssted ca. 6 måneder om året. De store ”Fredensborgdage” under kong Frederik V og hans dronning Juliane Marie blev efterfulgt af de berømte ”Kejserdage” fra 1864, hvor ”Europas svigerfar” kong Christian IX samlede sine børn og børnebørn på slottet i sommerferierne.
Foredrag: Hverdagskunst - Verdenskunst med tilknytning til Fredensborg (Tegning af Ib Andersen)
Vi møder kunsten i mange ting, som omgiver os i hverdagen: frimærker, pengesedler, plakater, receptkuverter og lignende massefremstillede billeder. Men de færreste er bevidste om denne form for billedkunst. Vi lægger ikke mærke til dem. Ikke mindre end 12 billedkunstnere fra egnen har gennem tiden udført frimærker, mønter og pengesedler.