Rundvisninger

FREDENSBORG SLOTSHAVE

Mødested: P-pladsen ved Fredensborg Slot
Varighed: 1½ time – 2 timer.

Fredensborg Slots historie som kongernes ”lysthus” præsenteres i korte træk. Ad Udrideralleen kommer vi ind i slotshaven og forbi Sadelhuset, hvor Holger Drachmann har leget som dreng. Johan Cornelius Kriegers første parterrehave og jagtalleerne omtales. N. H. Jardins barokhaveanlæg og Johannes Wiedewelts monumenter præsenteres og beskrives.
Turen går videre ad Eremitagealleen til den nye Kongeallé og Nordmandsdalen med Johann Gottfried Grunds sandstensfigurer, genindviet 2002. Derfra fortsættes til Eremitagepavillonerne og Kongebroen. Vi får et kig på Frederik IX’s mindesten ved Søalleen og Skipperhuset med traktørstedet og bådfarten ved Esrom sø. Og så går turen tilbage ad Skipperalleen, hvor rundvandringen slutter ved Turistinformationen.

Store Kro (H.G.F.Holm 1738)

FREDENSBORG BYMIDTE:

Mødested: P-pladsen ved Fredensborg Slot, evt. aftales det individuelt.
Varighed: 1½ time – 2 timer.

Turen kan med forskelligt udgangspunkt gå gennem bymidten, f. eks. ad Slotsgade-Lundebakken-Christopher Boecks Vej-Bagerstræde-Jernbanegade. Slotsgades mange historiske huse præsenteres, og Fredensborgs første skole samt bybrønden ved Christopher Boecks Vej passeres. Bagerstræde 6 og Hammer-slægten på Asminderød Kro omtales, og der sluttes med historier om husene på skrænten: Kejserens Villa, Peia og Bakkehuset.

Slotgades bebyggelse 1880.

SLOTSGADES HISTORIE – HUSE OG MENNESKER

Mødested: Dronning Ingrids Anlæg foran Fredensborg Slot.
Varighed: 1 time.

En tur ad Slotsgade med mange velbevarede gamle huse fra 1700-tallet, blandt andet villa ”Gallina”, ”Store Kro”, hotel ”Prinsen”, villa ”Bournonville”, ”Lille Rolighed” og de mange personligheder, der har boet der: blandt andre komponisten N. W. Gade, balletmester August Bournonville, kunstmaleren Ole Kielberg, tegneren Laurids Tetens, skuespillerne Olaf Poulsen og Michael Wiehe, litteraturhistorikeren Vilhelm Andersen og forfatteren Ole Juul. Desuden omtales H. C. Andersens og Søren Kierkegaards besøg og ophold i byen. Turen slutter ved rundkørslen.

Asminderød kirkegård, Oversigtsplan 2011

ASMINDERØD KIRKEGÅRD – EN SMUK OG MINDERIG HAVE

Mødested: Foran kirketårnet, Asminderødgade 48.
Varighed: 1½ - 2 timer.

En kirkegård betragtes i reglen som et vemodigt sted, hvor gravstenenes kolonner taler deres dystre sprog om de døde, der er begravet her. Asminderød kirkegård er som mange andre – og dog. For den, der begiver sig ind på kirkegården, åbenbarer der sig en smuk og velplejet have, hvor mange gamle, knudrede asketræer kaster skygger over gravminderne, som smykkes af årstidens blomsterhilsner fra de efterladte. Her ligger sognets folk: gårdejer og parcellist, krovært og skomager, præst og degn. Men det særegne ved Asminderød kirkegård er, at her ligger også mange andre folk, som egentlig ikke hører til på en landsbykirkegård - i hvert fald ikke i så stort et tal som her. Det er billedkunstnere, forfattere, skuespillere og andre velkendte personligheder, der engang er blevet lokket til Fredensborg, og som til sidst har fundet deres hvilested på sognets kirkegård.
Den er blevet hvilested for mange kendte personligheder: balletmester August Bournonville, digteren Frederik Paludan-Müller, tegneren Ib Andersen, skuespilleren Olaf Poulsen, kunstmaleren Hans Nikolaj Hansen og komponisten Edvard Helsted blandt mange andre.

RUNDTUR I FREDENSBORG KOMMUNE.
GUIDE FOR BUSTURISTER OG PERSONALEGRUPPER M.M.

Varighed afhænger af ruten, men der bør afsættes mindst 2-3 timers kørsel med ophold undervejs.

Turen tilrettelægges individuelt efter busdeltagernes interesseområde. Kommunen er karakteriseret ved smukke landskaber og skove, Esrum sø og Øresund med idylliske landsbymiljøer. Blandt seværdigheder ud over Fredensborg Slot og kunstmuseet Louisiana kan nævnes: Orchidégartneriet, Falkonérgården, Højsager Mølle, Krogerup, Legetøjsmuseet, kirkerne og Grønholt Voldsted. Der findes adskillige spisesteder for større eller mindre grupper undervejs.