Seværdigheder

Fredensborg Turistinformation ved Dronning Ingrids Anlæg ved siden af p-pladsen på Slotsgade, 3480 Fredensborg, er behjælpelig med oplysninger om alle kommunens og Nordsjællands seværdigheder, oplevelser, overnatningsmuligheder og spisesteder m.m. Tlf. 41 21 81 59. Hjemmeside: www.visitnordsjaelland.com.
 

Fredensborg Slot og slotshave, 3480 Fredensborg

Slottet blev indviet af Frederik IV i 1722 og har siden været sommerresidens for de fleste regerende monarker. Dronning Margrethe II og prins Henrik bor her i forårs- og efterårsmånederne, i alt ca. 6 måneder om året. Når residensen forlægges fra Amalienborg Slot til Fredensborg medio april, modtages de af et fakkeltog, der siden 1988 har været en årlig tradition. Når dronningen opholder sig på slottet, bevogtes det af Den Kongelige Livgarde, og der er vagtparade gennem byen hver torsdag gennem gågaden kl. 11.45 med vagtafløsning på slottet kl. 12.00. Med jævne mellemrum er der ambassadørmodtagelser på slottet. De nye ambassadører modtages af en kammerherre i den kongelige ventesal på Fredensborg Station. Derfra kører de i karet med gardehusareskorte gennem gågaden til slottet, hvor dronningen modtager deres akkreditiver i audiensgemakket. De fleste statsbesøg indeholder også et ophold på Fredensborg Slot. Således har U.S.A.’s præsidenter Bill Clinton og George Bush aflagt besøg, og de har skrevet deres navne med en diamantpen på en vinduesrude, som er en del af den ejendommelige ”autografbog” der siden Christian IX’s tid findes indridset i slottets vinduer.

Hele den store slotshave på 120 hektar er tilgængelig for offentligheden året rundt med undtagelse af den reserverede have på 10 hektar, som er regentparrets private område. Slottet og det nye orangeri er tilgængeligt med guider i juli måned, hvor regentparret ikke opholder sig på slottet. Rundvisninger foregår i perioden hver halve time med udgangspunkt ved slotskirken. Der kan ikke forudbestilles tid.
Fredensborg Slot har hjemmesiden: www.ses.dk

Kunstmuseet ”Louisiana”, Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk

Danmarks største museum for dansk og international moderne kunst blev stiftet af direktør Knud W. Jensen i 1958. Det ligger i naturskønne omgivelser ned til Øresund. Skulpturparken indeholder blandt andet monumentale værker af Henry Moore, Miro og Alexander Calder. Museet ejer omfattende samlinger af såvel dansk som udenlandsk moderne kunst, blandt andet Asger Jorn, Richard Mortensen, Per Kirkeby, Picasso, Max Ernst, Andy Warhol og Giacometti. De suppleres af store, skiftende udstillinger af verdenskunst, der tiltrækker mere end en halv million besøgende om året.
Museets hjemmeside er: www.louisiana.dk

Kunstmuseet "Nivågårds Malerisamling", Gl. Strandvej 2, 2990 Nivå

Museet blev oprettet i 1908 af godsejer Johs. Hage. Samlingen indeholder værker fra den italienske og den nordeuropæiske renæssance samt den nederlandske barok (bl. a. Giovanni Bellini, Lucas Cranach, Pieter Breughel, van Goyen, Ruysdael og Claude Lorrain). Desuden findes en samling af danske guldalderklassikere som Eckersberg, Købke, J. Th. Lundbye, Wilhelm Marstrand, P. C. Skovgaard og Martinius Rørbye. Blandt værkerne er Danmarks eneste maleri af Rembrandt, ”Et kvindeportræt”. Museet har også skiftende særudstillinger. Museet har hjemmesiden: www.nivaagaard.dk

Fredensborg Lokalhistoriske Museum, Avderødvej 19, Karlebo, 2990 Nivå

Museet er indrettet i den gamle rytterskole fra 1723, og den fungerede som skole til 1924. Ud over den gamle skolestue findes genstande fra landbrug og skolevæsen. Desuden er der udstilling om Donse Krudtværk og andre lokalhistoriske emner. Der er gratis adgang. Oplysninger om åbningstider m. v. fås på tlf. 49 14 41 63.
Hjemmeside: www.lokalhistorisk-museum.dk

Højsager Mølle, Højsagervej 6, 3480 Fredensborg

Den hollandske kornmølle er opført 1870 og er omgivet af et smukt landskab. Den fungerede som kornmølle til 1973 og blev derefter købt af Bevaringsforeningen i Fredensborg. Kommunen overtog møllen i 1878 og restaurerede den. Aktiviteterne på møllen varetages af Fredensborg Møllelaug med støtte fra Fredensborg kommune. Der er rundvisning og information om møllen efter aftale, og der afholdes en årlig mølledag i juni samt andre kulturelle aktiviteter. Oplysninger fås hos formanden for møllelauget, Jens Erik Christansen, tlf. 49 14 03 97.
Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk.


Karlebo Mølle, Kirkeltevej 161 c, Karlebo, 2990 Nivå

Hollændermøllen er opført 1837 og har jordomgang og ottekantet skrog. Den blev restaureret i 1984. Møllen er åben efter aftale og på den årlige mølledag. Oplysninger fås hos formanden for møllelauget, Jens Erik Christiansen, tlf. 49 14 03 97.

Hjemmeside: www.fredensborg-mollelaug.dk.


Falkonérgården, Davidsvænge 11, 3480 Fredensborg

På gården er der en udstilling om rovfugle og falkonérjagten gennem tiderne. Indehaveren Edith Wenzel har siden 1990 givet opvisninger med træning af forskellige rovfuglearter i fri flugt: ørne, musvåger og falke, og hun fortæller om fuglenes levevis og falkonerjagten. Skiftende åbningstider. Nærmere oplysninger: tlf. 48 48 25 83.
Hjemmeside: www.falkonergaarden.com.


Ringovnen, Teglværksvej 23, 2990 Nivå

Der har siden 1700-tallet været adskillige teglværker ved Humlebæk og Nivåbugten med de gode lerforekomster. Nivågård Teglværk havde en af verdens ældste bevarede ringovne, opført ca. 1870 af tyskeren Fr. Hoffmann. Den var et stort industrielt fremskridt. Ringovnen lukkede i 1967, men produktionen fortsatte i en tunnelovn til lukningen i 1981. Bygningen blev restaureret og fredet i 1985.  Den er åben for gruppebesøg med rundvisning april-oktober efter aftale samt i skolernes efterårsferie. Oplysninger findes på hjemmesiden: www.ringovnen.dk


Grønholt Voldsted, Grønholtvej, 3480 Fredensborg

Inde midt i Grønholt Vang findes resterne af et voldanlæg fra omkring år 1000. Det bestod af en kvadratisk vold med en voldgrav uden om. På volden var en såkaldt motte bygget af træ, kaldt Grønholt Slot, og kong Knud IV (1182-1202) underskrev i 1194 og 1196 nogle dokumenter vedrørende Esrum Kloster her.
Frederik VII foretog en arkæologisk udgravning af voldstedet i 1851 uden at finde noget af betydning og efterlod voldstedet i en sørgelig forfatning. Det blev restaureret 1936-38 og er nu et fredet fortidsminde.
Hjemmeside: www.friluftskortet.dk


Kirker

I Fredensborg kommune findes følgende kirker, nævnt i rækkefølge efter alder:

Asminderød Kirke, Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg. Den ældste del er opført i begyndelsen af 1100-tallet.
Karlebo Kirke, Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Ældste del af kampesten er fra ca. 1130.
Grønholt Kirke, Grønholtvej 29, 3480 Fredensborg. Opført i midten af 1100-tallet.
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Slot, 3480 Fredensborg. Indviet 1726.
Humlebæk Kirke, Ny Strandvej 21 A, 3050 Humlebæk. Indviet 1866.
Nivå Kirke, Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Indviet 1910.
Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. Indviet 1990.
Hjemmeside: www.folkekirken.dk eller www.visitfredensborg.dk


Fredensborghusene, Bakkedraget, 3480 Fredensborg

Arkitekt Jan Utzon byggede i 1963 de internationalt berømte huse for Dansk Samvirke på en bakkeskråning med udsigt til marker, golfbane og Esrum sø. De består af 47 gårdhuse og 30 rækkehuse med tilhørende restaurant og center. Hele byggeriet blev fredet 1987. Området er privat, men færdsel på vejene tillades. Ferieværelser udlejes.
Hjemmeside: www.danes.dk


Orchidégartneriet, Hillerødvej 25, 3480 Fredensborg

Danmarks største orchidégartneri er startet af Hans Christiansen i 1991 og samlingen omfatter mere end 3.000 forskellige sorter i de 3.000 m² store drivhuse. Gartneriet høster hvert år mange internationale priser på udstillinger i udlandet. Der er guidede ture i udstillingen efter aftale på tlf. 48 48 04 71.


Esrum sø

Esrum sø er med sine 17 km² Danmarks næststørste sø og den vandrigeste i landet. Den er sammen med Gribskov på 5.500 hektar et led i nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”, som er under udvikling. Søens sydende er et fuglereservat. Esrum sø hører under Skov- og Naturstyrelsen.
Hjemmeside: www.skovognatur.dk

Sørup Havn har bådpladser for lystfiskere og lystsejlere/kanoer. Havnen drives af Sørup Havns Bådelav fra 1998. Kontakt havnefogeden, Britta Christensen, tlf. 48 48 23 47. Hjemmeside: www.soeruphavn.dk.

 Ved Fredensborg Havn findes Sejlklubben Esrum Sø og Fredensborg Roklub.  Hjemmesider: www.sesinfo.dk  - www.fredensborgroklub.dk.


Fredensborg Ørredfiskeri, Davidsvænge 7, 3480 Fredensborg

Her findes strømvand til fluefiskeri og put-and-take sø. I tilknytning til anlægget er der ferieboliger og hytter.
Hjemmeside: www.fredensborg-orredfisk.dk


Bærhaven, Danstrupvej 5, 3480 Fredensborg

Bærhaven ligger i et smukt, kuperet landskab ved Enghavegård med bærbuske og træer på ca. 100.000 m2. Der arrangeres rundvisninger, og man kan pukke og købe bær i sæsonen. Hjemmeside: www.baerhaven.dk


”Havhesten”, Nivå Havn, 2990 Nivå

Skibet ”Havhesten” har plads til 12 pasasagerer og sejler lystfiskerture og sigtseeing-ture på Øresund. Oplysninger om sejladser m. v. tlf. 40 58 31 90 (aften).
Hjemmeside: www.havhesten.dk


Fredtoften, Fredtoftevej 7, 2980 Kokkedal

Dette område på ca. 17 hektar var oprindeligt en losseplads, men er nu omskabt til et grønt, rekreativt omrøde, indviet i 1995 af kommunen. Området består af stier, frisbee-golfbane, friluftsscene med plads til 800 tilskuere og en grillplads. Der afholdes koncerter, natbio og andre arrangementer i sommermånederne.
Hjemmeside: www.fredensborg.dk


Skovlegepladsen Eghjorten, Jespervej 309, 3480 Fredensborg

Legepladsen er åbent året rundt, og den er bygget i naturmaterialer, primært træ og jord. Her findes vipper, gynger og huler. Der kan grilles på bålpladsen, men man må selv medbringe grillkul.

Hjemmeside: www.sjovforborn.dk.


Fuglereservatet, Strandengene ved Nivåbugten, 2990 Nivå

Langs kysten i Nivåbugten ved Nivåens udløb er der fra 2009 indhegnet et areal øst for Strandvejen med adgang for naturelskere. I området er der observeret omkring 200 forskellige fuglearter.
Hjemmeside: www.fuglevaernsfonden.dk

Øresund

Langs Øresundskysten ligger flere intakte fiskerlejer i bl.a. Humlebæk og Sletten med deres små, stråtækte huse. Der er havne for lystsejlere i Humlebæk, Sletten og Nivå. Her holder roklubber og sejlklubber til og der er et udstrakt kystfiskeri. Der er flere offentlige badestrande, bl.a. Bjerre Strand og Peder Mads Strand samt stranden ved Nivå Havn.  Hjemmeside: www.visitnordsjaelland.com.