Generelt

 Generelt kan der henvises til følgende digitale databaser, der løbende ajourføres:

 Fredensborg Arkiverne: www.fredensborgarkiverne.dk.

Lokalbibliografi for Nordsjælland: www.lokalbibliografi.dk

Fredensborg kommunes byggesagsarkiv kan findes via www.weblager.dk.

Fredensborg kommunes lokalhistoriske leksikon: www.wikifredensborg.dk

Statens Arkiver: www.sa.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen: www.kms.dk 

Danmarks Nationale Privatdatabase: www.danpa.dk

Danske Billeder fra lokalhistoriske arkiver: www.danskebilleder.dk

Databehandling i slægtsforskning (DIS Danmark): www.slaegtogdata.dk