Biografi

14.02.1931 Ernst Tursø Pedersen, født på Hviddingvej 6 i Rødovre. Søn af arbejdsmand Thorsø Pedersen og Marie, født Christensen. Navneskifte 1967 til Ernst Tursø.

 

UDDANNELSE:
1950 Matematisk-naturvidenskabelig student fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole, København V.

1950-1953 Bibliotekarelev ved Rødovre Kommunebiblioteker. (Afbrudt af 18 mdr.s militærtjeneste ved Jyske Dragonregiment, Randers og Holstebro maj 1952-oktober 1953).

1951 Filosofikum ved Københavns Universitet.

1955 Eksamen fra Statens Biblioteksskole, København Ø.

1961 Danmarks Biblioteksskoles børnebibliotekarkursus, august-sept.

1964/1966 Den Nordiske Fortsættelsesskole for bibliotekarer, Kungälv, Sverige, maj-juni 1966. Uppsats: Rationelle biblioteksstørrelser.

1980/1987 Lederudviklingskursus, Fredensborg-Humlebæk kommune.

1981 Kursus i ledelse-folkebiblioteker, Den Kommunale Højskole, Grenå.

 

ANSÆTTELSER:
01.08.1955-31.12.1957 Ledende bibliotekar ved Hadsund Folkebibliotek.

01.01.1958-31.12.1961 Assisterende oplandsbibliotekar ved Århus Kommunes Biblioteker.

01.02.1962-30.06.1967 Ledende oplandsbibliotekar ved Roskilde Centralbibliotek.

01.07.1967-28.02.1995 Overbibliotekar ved Folkebiblioteket for Asminderød-Grønholt kommune (fra 1971: Fredensborg-Humlebæk Biblioteker).

1968 Initiativtager til oprettelsen af et lokalhistorisk arkiv for Fredensborg-Humlebæk kommune som en afdeling af biblioteket.

1995-1998 Lokalhistorisk konsulent ved Fredensborg-Humlebæk kommune.

1998- Pensionist, lokalhistoriker.

 

ANDEN BESKÆFTIGELSE:
01.04.1958-31.01.1961 Kasernebibliotekar ved Vester Allés Kaserne, Århus.

1959-1987 Timelærer ved Danmarks Biblioteksskole, kursusvirksomheden.

1963-1972 Lektør (boganmelder) ved Indbindingscentralen, Ballerup.

1982-1986 Kursusleder ved Den Kommunale Højskole (Ledelse-folkebiblioteker) Grenå.

 

TILLIDSHVERV:
1968-1970 Medstifter og næstformand for Asminderød Skoles Forældreforening.

1970-1974 Formand for Skolenævnet ved Asminderød Skole.

1973-1989 Medlem af bestyrelsen for Frederiksborg Amts Biblioteksforening.

1973-1989 Medlem af repræsentantskabet for Amtscentralen for Frederiksborg Amt.

1974-1994 Medlem af redaktionsudvalget for Dansk Lokalbibliografi, Frederiksborg Amt.

1976-1978 Medlem af Bibliotekskommissionens specialudvalg 5.

1976-1981 Medstifter og næstformand for Lokalhistoriske Arkiver i Frederiksborg Amt (LAFA).

1976-1991 Domsmand ved retten i Helsingør.

1977-1994 Medlem af Venskabsbykomiteen, Fredensborg-Humlebæk kommune.

1978-1982 Formand for Danmarks Biblioteksforening, gruppe B: Personlige medlemmer. Medlem af Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

1978-1994 Medlem af ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center. Formand 1991-1994.

1979-1989 Medlem af Amtsprogramrådet, Frederiksborg Amt, Danmarks Radio.

1986-1994 Sekretær for Fredensborg-Humlebæk kommunes kunstudvalg.

15.3.1989-29.3.2001 Medlem af SuperBrugsen Fredensborgs bestyrelse. Sekretær 1993-2001.

1995-1999 Medlem af Fredensborg-Humlebæk Turistforenings bestyrelse. Sekretær fra 1997.

24.2.1999-28.2.2001 Medlem af bestyrelsen for Sophienborg Nordsjællandsk Folkemuseum.

 

ANDET:
1931-1955 Barndom, opvækst og skolegang i Rødovre.

27.08.1955 Gift med kontorassistent, senere overassistent Åse Lillian, født Hansen, Axelhøj 32, Rødovre.

20.10.1960 Datteren Tine Tursø. Koordinator i en Knoglebank i Leiden. Fra 1983 bosat i Leiden, Holland. Har 3 børn: Anne, David og Lasse.

07.10.1963 Datteren Lene Tursø. Civilingeniør. Gift med civilingeniør Kim Finnich, født den 31.5.1963. Navneændring til Tursø-Finnich. Bopæl: Humlebæk. Har 2 børn: Frederik og Thomas.

1995- Ulønnet medarbejder ved Radio Humleborg. Udsendelser:
Søndagsprogrammerne ”Knud Rasmussens tankestreger” 1995-96.
”Stedsegrønt – historier og minder om stedet, hvor vi bor” 1997-2000.
”Kalenderhistorier – løst og fast om gamle nyheder i ugen der kommer” sammen med Leif David Nielsen fra 1999-2000.

1997 Tildelt Fredensborg-Humlebæk Kommunes Kulturpris.

Har skrevet artikler til tidsskrifter, lokale blade og fagblade om biblioteksfaglige og  lokalhistoriske emner.
Talrige lokalhistoriske foredrag og ekskursioner for foreninger, institutioner og private m. v.

Har medvirket i udsendelser i radio og tv om lokale emner.