Bøger

Et lille udvalg af væsentlige bøger om Fredensborg kommune anføres her:

 

Andersson,  Theodor: Lidt historie om Nivå, dens befolkning og virksomhedernes tilblivelse. Hillerød, 1962. 19 sider, ill.

 

Berthelsen, Jørgen G.: Nivaa. Teglværk og samfund 1701-1860. Udg. af Karlebo Lokalhistoriske Forening, 2012. 139 sider, ill.

 

Bogen om Frederiksborg amt. Redigeret af Jørgen Andersen. 1969. 456 sider, ill. 

 

Brandt, A. H.: Træk af Karlebo kommunes historie. Hørsholm, 1970. 61 s. ill.

 

Carlsen, Henry: Da Torpen var en landsby. Kbh. August 2003. 66 sider, ill.

 

Christensen, C.: Hørsholms historie. Hørsholm, 1878, genoptryk 1976. Heri Karlebo sogn m.m. s. 246-341.

 

De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. Bind 3: Nordsjælland. 1970. 327 sider, ill. Heri bl. a.: Asminderød, Fredensborg Slotskirke, Grønholt, Humlebæk, Karlebo, Nivå.

 

Jul i Nordsjælland. Årshefte. 1941-75. Udkom ikke 1968, 1970-1973. Fortsat i:

Folk og Minder i Nordsjælland. Årshefte. 1976 flg. år.

   Heri mange artikler vedrørende Fredensborg kommune.

 

Fra Frederiksborg amt. Årbog udgivet af Historisk Samfund for Frederiksborg Amt. 1906 flg. år. + Register til årbøgerne 1906-2000. Udarbejdet af Torben Bill-Jensen, 2004. 553 sider.

  Heri mange artikler vedrørende Fredensborg kommune.

 

Fredensborg. Det danske kongehus og dets slægt. 1895-1898. Bind 1-2.

 

Fredensborg. En skildring af slotsbyen gennem tiderne. Red. Af Godfred Hartmann. 1992. 240 sider, ill.

 

Fredensborg-Humlebæk Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Udg. af Kulturarvsstyrelsen 2003. 45 sider, ill.

 

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Årsskrift. 1982 ff.

 

Humlebæk Havn gennem 200 år. En lokalhistorisk billedmosaik. Udg. af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, årsskrift 2010. 72 sider, ill.

 

Jensen, Tage: Humlebæk kirkes historie. 1978. 113 sider, ill.

 

Jørgensen, Harald: Træk af udviklingen i Humlebæk gennem 50 år. 1957.

 

Larsen, Karl: Om Grønholts ejendomme og beboere 1. februar 1930. 34 blade, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv, 1992. 

 

Larsen, Louise C.: Samling med egen Rembrandt. (Nivaagaards Malerisamling). 2006. 407 sider, ill.

 

Lerche, Anna og Marcus Mandal: En kongelig familie. Historien om Christian 9. og hans europæiske efterslægt. 2003. 288 sider, ill.

 

Lokalhistorisk Museum i Avderød 2000-2010. Udg. af Karlebo Lokalhistoriske Forening, 2010. 16 sider, ill.

 

Madsen, Claus Bitsch Ellekær: Fra Fredensborg. Bygninger-Borgere-Begivenheder. 2003. 220 sider, ill.

 

Nivå Kirke 1910-2010. Red. af Iben Skibsted Klæsøe og Christa M. Daugaard. 2010. 81 sider*. 

 

Pedersen, Niels-Jørgen: En vandring gennem det gamle Sletten illustreret med postkort. Humlebæk, 1998. 120 sider, ill. 

 

På tur i Karlebo kommune. 1996. 80 sider, ill.

 

Richter-Friis, Niels: Esrum sø – til vands og til lands. 2010. 569 sider, ill.

 

Scavenius, Bente: Fredensborg slotshave. Kbh. Gyldendal, 1997. 222 sider, ill.

 

Schmelling, Asger: Humlebæk Fiskerleie. 1971. 159 sider, ill.

 

Seeger, Valdemar: Fredensborg fra oprindelsen til vore dage. Hillerød, 1937. 199 sider, ill.

 

Seeger, Valdemar: Fredensborg under kong Chr. IX og kong Frederik VIII. 1922. 143 sider, ill.

 

Sletten Havn 100 år, 1878-1978. Udgivet  forbindelse med havnens jubilæum. 1979. 175 sider, ill.

 

Steenberg, Jan: Fredensborg Slot - Monumenter og minder. Tiden 1722-1796. Kbh. 1969. (Bd. 1). - Tiden 1796-1863. (Bd. 2). Kbh. 1979.

 

Stensgaard, Pernille: Da Louisiana stjal billedet. 2007. 400 sider, ill.

 

Strandberg, Kaj: Asminderød Kirkeby ca. 1660-1910. Grenå, 1993. 81 sider, ill.

 

Strandvejen før og nu. Red. Bo Bramsen. 1998. Bind 2. Side 192-221: Nivå. Side 222-287: Sletten og Humlebæk, ill.

 

Topsøe-Jensen, Torben: Fem mil langs Øresund. Strandvejens historie. 1968. 239 sider, ill.

 

Trap, J. P. : Frederiksborg amt. 5. udgave. Kbh. 1953. 296 sider, ill.

 

Wellendorf, Mogens: Karlebo kommune. En kort fortalt historisk oversigt. 2. udg. 1995. 20 sider, ill.

 

Vore kirker i tekst og Billeder. Frederiksborg Amt. Red. af Jørgen Andersen. 1957. 203 sider, ill.